Utan Konto Nya Casinon Bonus Spins Utan Omsättning
Madelene L.

Lästid: 2min

Publicerad: 04.10.21

Senast uppdaterad: 01.11.23

När det kommer till casinospel har detta länge varit en männens arena. Diskuterar man till exempel en roulette-spelare är chansen stor att den mentala bild man visualiserar inom sig innehåller en kostymklädd man som spelar roulette – väldigt få av oss visualiserar istället en kvinnlig roulettespelare. Kvinnorna har genom åren mest stått vid sidan av spelborden och agerat lockbete, statussymboler eller amuletter för tur – genom hela casinohistorien är det ytterst sällan som kvinnorna har spelat.

En förändringarnas vind har blåst genom casinovärlden och idag ser fördelningen mellan könen annorlunda ut. Numer tar även kvinnorna plats i spelvärlden – men om man gör ett djupdyk i statistiken, vilka är det då som spelar mest? Och finns det några könsbundna skillnader när det kommer till specifika spel? Vi har kikat på statistiken för att se hur spelvanorna ser ut idag för de respektive könen – så ser spelandet ut för kvinnor och för män.  

Därför spelar vi människor

Att spela om pengar är inte någon ny företeelse – tvärtom. Det finns belägg för att man redan under antiken spelade om pengar, men sannolikt var det inte någon ny företeelse ens då.  

I en artikel i SvD Näringsliv har David Forsström, doktor i klinisk psykologi vid Stockholms Universitet, intervjuats kring de psykologiska aspekterna bakom människans spelande. Han menar att det sannolikt rör sig om ett flertal bakomliggande mekanismer, vilka alla har en gemensam nämnare – kicken. Oavsett om det rör sig om stora summor eller inte, genererar spelandet ett adrenalinpåslag och adderar ett spänningsmoment. Det gör att kroppen och hjärnan får en slags “kick” av spelandet.  

som spelar mer - könsskillnader

Därför spelar kvinnor

Om man ser till helhetsbilden och inte på individnivå, visar studier på att kvinnor använder spelandet som ett socialt verktyg på en avsevärt högre nivå än männen. Kvinnor är därför vanligen överrepresenterade när det kommer till speltyper som bingo, där man ofta har en stor gemenskap och socialiserar en hel del. Även bingorum på nätet är upplagda på samma vis, men med skillnaden att man får skriva till varandra i en live chatt istället för att prata. Detta är i stort sett den enda typ av casinorelaterade spel som har ett sådant upplägg.  

Många live casinospel har förvisso också en live chatt implementerad, men denna används inte alls lika frekvent eller på samma sätt som de chattar som finns i de olika bingorummen. Faktum är att många bingorum på nätet blir som små communityn. Många spelare i de nätbaserade bingorummen känner till varandra vid alias, och stämningen i dessa virtuella bingorum är känd för att vara både god, lättsam och social. Att kvinnor föredrar den sociala biten vid spel om pengar är något som för många inte kommer som någon större överraskning, då sociala kontakter rent generellt anses vara viktigare för kvinnor än för män. Vad vetenskapen har att säga om dessa könsmässiga skillnader varierar, beroende på vilka teorier man arbetar utifrån. 

Därför spelar män

Medan kvinnor använder spelandet mer socialt, handlar det för männen istället mycket om spänningen och möjligheten till vinst. Män spelar därför i större utsträckning skicklighetskrävande spel, såsom exempelvis poker eller betting.  

risk för spel mellan män och kvinnor

Hur ser de svenska männens och kvinnornas spelvanor ut?

Enligt en undersökning som genomfördes av Spelinspektionen i 2018, finns det både likheter och skillnader i kvinnors och mäns spelvanor. Kvinnorna har som sagt tagit allt mer plats i spelvärlden, och idag är det faktiskt ungefär lika många kvinnor som män som spelar om pengar. Samtidigt verkar det finnas skillnader både i preferenser såväl som spelvanor när man jämför de bägge könen sinsemellan.  

Till exempel angav ungefär dubbelt så många män, jämfört med kvinnorna, att de spelade om pengar en eller några gånger i veckan. När det kom till vilka krav spelarna hade visar det sig att det också där fanns signifikanta skillnader. För männen var det framförallt faktorer som bra odds och höga vinstandelar som lockade till spel. För kvinnorna var det istället framförallt underhållningsaspekten som räknades. Ett spel behöver därför inte ha de högsta vinsterna. Det räcker med att spelet anses vara tillräckligt roligt eller intressant för att en stor andel av kvinnorna ska välja detta framför ett inte lika roligt spel vilket istället har högre vinster.  

Ser man till den undersökning som Spelinspektionen gjort i 2021, där 3 000 svenskar intervjuats om sina spelvanor, fortsätter männen dock spela mer frekvent än kvinnorna. Medan 22 procent av kvinnorna angav att de spelade online minst en gång varje kvartal, var det 44 procent av männen som angav sig ha samma spelvanor.  

Ser vi just nu en ökning av spelande kvinnor?

Om man ser till den statistik som finns tillgänglig kan man se att antalet kvinnor som är aktiva på den svenska casinoscenen faktiskt ökat i antal de senaste åren. Tar man del av en undersökning gjord av Folkhälsomyndigheten har spelandet bland kvinnor ökat totalt sett, om man jämför med hur siffrorna såg ut i 2015. Samtidigt var det enligt samma undersökning en viss minskning i det mer frekventa spelandet – det som innebar att man spelade om pengar 1 gång i veckan eller oftare. Istället var det spelandet generellt som ökat – det vill säga de som svarat ja under punkten “spelat någon gång de senaste 12 månaderna”. 

Bingohallarna är kvinnornas domäner

Vill man kontrollera ett möjligt samband mellan ett ökat kvinnligt spelare, samt vilka spel som fått en ökning av antalet kvinnliga användare, inleds med att visa på att allt färre kvinnor spelar på lotterier eller andra nummerspel. Samma sak gäller slots och casinospel, där en viss minskning kan skönjas. Istället är det bingospelen som fått se en relativt kraftig ökning av antalet användare – något som går hand i hand med att kvinnor främst föredrar spel som till exempel bingo. Just bingohallarna är ett ställe som alltid ansetts vara kvinnornas domäner. Detta har dessutom alltid gällt både på land, såväl som på internet. Anledningen till detta ligger till stor del i att bingo är ett väldigt socialt spel, vilket vi redan konstaterat är en av de grundläggande anledningarna till varför kvinnor spelar. 

Är detta en global eller lokal trend? 

Att antalet kvinnor ökat inom spelbranschen är en trend som inte bara kan upplevas här i Sverige, utan också på global nivå. Till stor del kan detta trendbrott sannolikt skyllas en förändrad attityd kring kvinnligt spelande. Detta är något som tidigare varit ganska tabu, och kvinnor har länge dolt sitt spelande. Idag finns dock en större öppenhet kring spelande – något som till stor del kan bero på nätcasinots framfart på spelmarknaden. I takt med att spel på nätcasinon blivit alltmer vardag, har kvinnornas spelvanor också normaliserats mer och mer. Ser man till exempel till Storbritannien, har antalet kvinnliga spelare som söker hjälp på grund av en befintlig eller begynnande spelproblematik kraftigt ökat de senaste åren – något som är en ganska så tydlig indikator på att antalet kvinnliga spelare också ökat i antal även dessa.  

Data från världen

spelstatistik över hela världen

Data från Sverige

spelstatistik sverige

På vilket sätt är kvinnor med och förändrar spelindustrin?

Att kvinnorna börjar ta allt mer plats inom spelindustrin är en välkommen nyhet. Detta beror på flera aspekter – men framförallt är det sannolikt iGaming-scenen som tillrättalagt för kvinnornas entré i spelvärlden. Om man fokuserar specifikt på casinospel är det nämligen så att medan männen alltid har varit självklara spelare, har kvinnornas spelande ansetts vara en ickefråga – kvinnor ska helt enkelt inte spela om pengar. Deras roll har istället främst varit att agera maskotar eller lockbeten på casinon, för att få fler män att spela.  

I och med att casinospel på nätet erbjuder en avsevärt större anonymitet, har kvinnorna dock börjat hitta ut i casinovärlden även de. Även om män fortfarande är överrepresenterade inom de flesta olika typer av spel, ser siffrorna faktiskt ungefär likvärdiga ut mellan könen när det kommer till spel som bingo och lotterier.  

Fler casinospelande kvinnor ger ringar på vattnet

Att kvinnorna hittat casinovärlden, har sannolikt också gjort att fler kvinnor fått upp ögonen för spelindustrin i stort – en mansdominerad värld, ända från start. Även om det fortfarande är avsevärt fler män än kvinnor som arbetar med spel, har antalet kvinnliga anställda ökat stort på bara några år. Det finns inga tecken på att detta är en trend som kommer vända, vilket innebär att spelindustrin bit för bit är på väg att bli allt mer jämställd.  

Sverige satsar på fler kvinnor inom iGaming

Ser man till just Sverige i stort, är vi ett land som – trots vår relativt lilla befolkning – har en hel del att komma med gällande spelutveckling. En stor andel av de spelutvecklare som hittas hos olika nätcasinon är i grunden svenska. Några av de största svenska namnen är bland annat Evolution, NetEnt och Yggdrasil. Sverige är också ett föregångsland när det kommer till att satsa på fler kvinnor inom spelindustrin, vilket har goda chanser för att ge vidare ringar på vattnet även i andra länder världen över.  

Ansvarsfullt spelande – Hur kommer man tillrätta med spelproblematiken? 

När det kommer till spelproblematik är det en fråga som delar spelvärlden. Ser man till de svenska initiativ som finns för att förebygga en eventuell spelproblematik, tillhör Sverige ett av de länder i världen som infört flest begränsningar för spelbolagen. Dessa är fastställda genom den svenska spellagen som trädde i kraft den 1 januari 2019.  

Den svenska spellicensen

För att säkerställa att alla spelbolag följer det svenska regelverket erhåller svenska casinon en svensk licens för spel, vilken beviljas av den svenska Spelinspektionen. Det är samma myndighet som fungerar som det kontrollerande organ, vilket ska säkerställa att de svenska spelbolagen faktiskt också följer gällande lagstiftning. För de spelbolag som inte följer gängse regler väntar hårda sanktioner. I första hand delas böter ut – dessa är som regel relativt höga. Är misskötseln allvarlig kommer istället spellicensen dras in – något som faktiskt också skett vid ett tillfälle.  

Spelverktyg – för en ökad kontroll

Varje casino som har en svensk licens, är också skyldigt att tillhandahålla information till sina spelare kring vikten av ett ansvarsfullt spelare. De ska också informera om de potentiella risker som finns med att spela om pengar, och vilka eventuella konsekvenser ett problematiskt spelande faktiskt kan ge.  

Samtidigt är det enligt svensk lagstiftning obligatoriskt för varje svenskt casino att tillhandahålla vissa verktyg som spelarna kan använda sig av för att ha full koll på sitt spelande och sina spelvanor. Ett av dessa verktyg är insättningsgränserna. Dessa måste anges av alla nya spelare hos svenska casinon, och här får man ange hur mycket pengar man maximalt ska kunna sätta in på sitt spelkonto per dag, vecka och månad. Det är också möjligt att ställa in förlustgränser, för att säkerställa att man inte har möjlighet att förlora mer än en fastsatt summa pengar under en viss tidsperiod.  

Alla spelare hos svenska casinon har också full tillgång till sin tidigare spelhistorik, från minst ett år tillbaka i tiden. I denna kan bland annat utläsas hur mycket pengar man satsat på spel, hur mycket man vunnit respektive förlorat, samt hur lång tid man spenderat i det aktuella nätcasinot.  

Förebyggande arbete är A och O

Ett utvecklat spelberoende är svårare att få bukt med än ett begynnande sådant. Därför är det väldigt viktigt med ett förebyggande arbete – något som också svenska myndigheter jobbar väldigt mycket med. Detta görs både genom tvingande åtgärder, såsom exempelvis de obligatoriska spelverktygen, men också genom att satsa på informativa åtgärder. Till exempel har varje svenskt casino en sida där man kan läsa hur ansvarsfullt spelande fungerar. Här står även angivet vad man ska göra om man känner att man börjar utveckla en osund inställning till spel om pengar.  

Anders Hansson är aktiv som professor inom beroendemedicin vid Lunds Universitet, samt överläkare vid Malmö Beroendecentrum. Enligt en artikel i Vetenskap & Hälsa menar han på att det går att förebygga ett spelmissbruk. Bland annat är det viktigt att informera rikligt om sunda spelvanor och vilka tidiga tecken som finns på ett begynnande missbruk. Hansson menar att det är viktigt att fånga upp denna typ av spelare redan i primärvården, eftersom det gynnar både individen såväl som samhället när insatser sätts in så snart som möjligt. Ett tryggt spelande är positivt för alla parter – det är därför viktigt att ta alla oönskade tecken på allvar redan från start, samt att arbeta preventivt.  

Författare:

Madelene jobbar som redaktör och skribent här på Casinobonusar. Hon ger dig alltid senaste nytt vad gäller bonusar och online casino, så att du kan göra mer medvetna val när du spelar. Med många års erfarenhet av casinobranschen använder hon sin expertis för att recensera och skriva om allt ifrån nya bonusar, casino- och spelnyheter till informativa artiklar och spelguider.

×

Inte rätt casino för dig?

Klicka på knappen för att flytta ner casinot. Det gör det enklare att hitta den rätta spelsidan för dig.Visa aldrig detta meddelande igen