Utan Konto Nya Casinon Bonus Spins Utan Omsättning
Madelene L.

Lästid: 2min

Publicerad: 26.05.20

Senast uppdaterad: 18.10.23

Spelinspektionen lägger fram åtgärder för ökad tillsyn över spelbranschen i ny rapport

För ungefär en månad sedan presenterade regeringen ett förslag på en tillfällig förordning för spelbranschen. Där fanns bland annat förslag på insättningsgränser och maxgränser på de insättningsbonusar som kan erbjudas hos ett casino online.

Regeringens förslag har sedermera bemötts med kraftig kritik från många aktörer inom branschen. Fränast i sin kritik har spelbolaget Kindred varit som nyligen påpekade flera brister i den föreslagna förordningen. Det återstår att se hur regeringen bemöter kritiken som framkommit.

Ännu finns inga klara besked om huruvuda den tillfälliga förordningen faktiskt träder i kraft som planerat den 2 juli. Just nu är den på en andra remiss och inom kort kommer det säkert mer information om detaljerna i förslaget.

Spelinspektionens utvidgade ansvarsområden

I samband med regeringen kom ut med sina planerade förändringar gav de också i uppdrag åt Spelinspektionen att varje månad fram till och med den 1 september redovisa för följande punkter:

  • Följa utvecklingen på spelmarknaden.
  • vidta åtgärder för att väsentligt öka kunskapen hos allmänheten om möjligheten att stänga av sig från spel genom spelpaus.se.
  • stärka tillsynen mot aktörer som tillhandahåller olagligt spel genom att redovisa vidtagna tillsynsåtgärder och effekten av dessa, samt vilka ytterligare verktyg som myndigheten behöver för att hindra olicensierat spel från att riktas online mot den svenska marknaden.
  • föreslå åtgärder för att stärka skyddet för konsumenter som satt gränser för sitt spelande.

Nu har den första delrapporten kommit ut där Spelinspektionen redogör för sina iakttagelser gällande ovan nämnda punkter.

Utvecklingen på spelmarknaden

Som Spelinspektionen konstaterar i sin rapport är deras främsta uppgift vid sidan om licensgivningen att övervaka spelmarknaden. Hit hör som en viktig del av arbetet att följa utvecklingen på spelmarknaden både nationellt och internationellt.

Från rapporten framgår att det är tidigt att uttala sig om det skett en akut förändring av spelberoendet hos allmänheten med anledning av covid-19. Detta utifrån en bedömning som gjorts från spelberoendegruppen.

slot machine

Eftersom få europeiska spelmyndigheter vid tidpunkten för sammanställande av rapporten publicerat någon statistik för spelmarknaden för kvartal 1 2020 är det också svårt att ge en samlad bedömning gällande spelbeteendet hos konsumenterna. Nu har ändå en rapport kommit ut som visar på en ökning av kommersiellt onlinespel i jämförelse med kvartal 1 2019. Det gäller dock att komma ihåg att detta i sig inte ger en rättvis bild av verkningarna av covid-19 då det gäller spel på casinon online. Som helhet har spelandet faktiskt minskat när man jämför mars månad 2020 och samma månad året innan.

Hittills är det endast ett fåtal som publicerat statistik från kvartal ett detta år. Hit hör Gambling Commission i Storbritannien och Spillemyndigheden i Danmark som publicerat statistik för årets första månader. Där har kunnat skönjas en svag ökning i nätkasinospelandet och virtuell sport. Hos Spillemyndigheden anser man sig dock inte med säkerhet kunna knyta ökningen till coronaepidemin.

Utifrån de kvartalsrapporter som flera börsnoterade bolag på spelmarknaden gjort har det dock visat sig att de som är mer profilerade mot kasinospel online klarat sig betydligt bättre. I stort sett har ju all vadhållning bortsett från trav upphört sedan mitten av mars. Det har gjort att omsättningen hos de bolag med tyngdpunkt på vadhållning kraftigt minskat.

Öka kunskapen hos allmänheten

Då det gäller konkreta åtgärder som Spelinspektionen kan vidta handlar det främst om delge information både till allmänheten och centrala aktörer. Här är tjänsten Spelpaus.se ett centralt verktyg.

Den 14 maj var 51 674 personer avstängda via Spelpaus.se. Utifrån nyligen publicerade uppgifter var detta en ökning med 5% jämfört med föregående kvartal.

Spelinspektionen har utvecklat tjänsten för att göra den mer användarvänlig ända sedan den lanserades den 1 januari 2019. Till verksamhetsplanen för 2020 hör en informationskampanj i medier för att upplysa allmänheten om Spelpaus.se. Denna var ursprungligen tänkt att lanseras under hösten, men i och med covid-19 har nu en spelpauskampanj planerats redan för denna månad. Denna skulle även omfatta tv-reklam.

Samtidigt kommer myndigheten även att informera om övriga spelansvarsverktyg som kunderna kan förvänta sig att ha tillgång till när de spelar hos bolag med svensk licens. Även om annan hjälp som finns att få i samhället för den med spelproblem kommer att informeras om.

Åtgärder mot olicensierat spel

Angående åtgärderna för att stärka tillsynen mot aktörer som tillhandahåller olagligt spel betonar Spelinspektionen att spel på casinon utan svensk licens faktiskt inte är olagligt. Det är enligt spellagen inte förbjudet att ha svenska spelkunder så länge spelverksamheten inte riktas mot den svenska marknaden.

Tillåtet olicensierat spel ligger alltså inte inom Spelinspektionens tillsynsområde och är inte kriminaliserat.

Spelstopp

Det som Spelinspektionen främst siktar på är att främja licensierat spel genom informationsinsatser. Spelinspektionen har i maj månad intensifierat sitt arbete med att identifiera och kontakta aktörer som riktar sig mot svenska kunder utan att ha nödvändig licens. I detta arbete har Spelinspektionen identifierat ytterligare ett 20-tal aktörer som kan komma att bli föremål för ett förbudföreläggande under de kommande månaderna.

I de fall där en aktör fortsätter att rikta in sig på svenska kunder trots förebudsförelägganden, kan Spelinspektionen göra en anmälan till polisen. Även betalningsblockering kan komma ifråga, men detta har visat sig mer komplicerat med anledning av den svenska banksekretessen.

Spelinspektionen har också möjligheten att ingripa mot olovligt spel genom att ge en internetleverantörer i uppgift att upprätta ett varningsmeddelande som visas i samband med besök på en webbplats utan nödvändig svensk licens.

Dessa åtgärder fanns även med i det strategidokument som Spelinspektionen presenterade inför 2020, men nu har även detta arbete intensifierats.

Brister påpekas i spellagen

I rapporten framkommer ytterligare några ytterligare brister fram som Spelinspektionen ger sin syn på.

Insättnings- och förlustgränser fungerar inte som de ska

Spelinspektion påpekar att det fortfarande finns brister hos de bolag med flera casinon under samma licens med avseende på insättninsgränser. I dagsläget är det nämligen möjligt att gå in i flera casinon under samma licens, skapa ett konto och ange en ny insättningsgräns. Med det är samtidigt närmast omöjligt att göra något åt saken eftersom det skulle kräva ett nationellt register där man ser alla insättnings- och förlustgränser. Det skulle kräva att enorma mängder känslig data samlas, samtidigt som det kräver ändring i lagen.

Spel på kredit fortfarande möjligt

Trots att det enligt spellagen inte är tillåtet att erbjuda spelare spel på kredit är det fortfarande möjligt hos många svenska casinon. Problemet består i att flera betaltjänster erbjuder kredit och det är inget som ett online casino kan göra något åt. Enligt finansinspektionen är detta ett problem som inte finns inom ramen för spellagens befogenheter att åtgärda. Spelinspektionen gör samma bedömning och önskar stärkning i kreditprövningen hos olika aktörer för att kunna få en bättre bild av personers samlade skulder.

Sammanfattning

Det är som alltid mycket på gång inom spelbranschen. De förändringar som kom i bruk i och med att den svenska spellagen kom i bruk från början av 2019 har påverkat spelbranschen i stor utsträckning. Frågan är dock hur väl regeringen och Spelinspektionen lyckas med ett av de stora delmålen inom ramen för lagen, att kanalisera spelandet till svenska casinom med svensk licens.

En annan stor förändring som kan vara på väg den närmaste eller de närmaste veckorna är den tillfälliga förordningen gällande spelbranschen. Här fick även Spelinspektionen i uppgift att utöka rapporteringen rapporteringen gällande vilka de åtgärder de tänker vidta för att öka medvetenheten och stärka övervakningen av spelbranschen. Även detta är något som visat sig vara en utmaning.

Spelinspektionen har ända visat sin handlingskraft flertalet gånger under det senaste året och i den senaste rapporten visar de ytterligare bevis för att idéer finns för hur man får en mer hållbar och transparent spelmarknad i Sverige.

Författare:

Madelene jobbar som redaktör och skribent här på Casinobonusar. Hon ger dig alltid senaste nytt vad gäller bonusar och online casino, så att du kan göra mer medvetna val när du spelar. Med många års erfarenhet av casinobranschen använder hon sin expertis för att recensera och skriva om allt ifrån nya bonusar, casino- och spelnyheter till informativa artiklar och spelguider.

×

Inte rätt casino för dig?

Klicka på knappen för att flytta ner casinot. Det gör det enklare att hitta den rätta spelsidan för dig.Visa aldrig detta meddelande igen